COMMUNITY AURA 커뮤니티

이벤트 AURA EVENT

【부분 버전】◈ 토탈레이저 · 에스테틱 센터 ◈

작성자
김선오
작성일
2018.10.31

·====== ====== ====== ======·
■■ 18.11.01(목) ~ 11.30(금) ■■
-------- -------- -------- -------- --------
■■ 부가가치세(10%) 할인 ■■■
-------- -------- -------- -------- --------
■■■■ 중복할인 불가! ■■■■
-------- -------- -------- -------- --------
■■ 유효기간 6개월 (양도 불가) ■
-------- -------- -------- -------- --------
■ 시술에 따라 조기 품절 가능 ■■
-------- -------- -------- -------- --------
■■ 바디 가격은 페이스의 1.5배 ■
·====== ====== ====== ======·


【 직장인들을 위한, 30분 프로그램 】

① 여드름
: 트리오핌플+염증주사+처방전
▶▶▶ 1회 = 7만원
▶▶▶ 4회 = 20만원

② 자국/색소침착
: PIH토닝+부분-아기레이저+처방전
▶▶▶ 1회 = 7만원
▶▶▶ 4회 = 20만원

③ 블랙헤드
: 아쿠아필+코코필+알렉스필
▶▶▶ 1회 = 7만원
▶▶▶ 4회 = 20만원

④ 재생/홍조
: Only-LDM
▶▶▶ 1회 = 9만원
▶▶▶ 4회 = 30만원

★★★품절가능★★★
⑤ 물 광
: Quick-아기주사+크라이오
▶▶▶ 1회 = 9만원
▶▶▶ 4회 = 30만원

【 모든 치료의 시작, 여드름 】

⑥ 울트라PDT/슈퍼필링+압출+처방전
▶▶▶ 1회 = 10만원
▶▶▶ 3회 = 20만원

【 가을에는, 토닝이죠~ 】

⑦ 콰트로토닝+크라이오+처방전
▶▶▶ 1회 = 15만원
▶▶▶ 3회 = 30만원

【 올인원 레이저 】

⑧-1 인트라셀+P주사
: 여드름 + 모공/흉터 + 탄력
▶▶▶ 1회 = 20만원
▶▶▶ 3회 = 45만원

★★★강력추천★★★
⑧-2 아기레이저+연어주사+크라이오
: 모공 + 색소 + 탄력 + 여드름
▶▶▶ 1회 = 35만원
▶▶▶ 3회 = 80만원

【 피부회춘술, 스킨부스터 】

⑨ 물광주사[용량-무제한]+크라이오
▶▶▶ 1회 = 20만원
▶▶▶ 3회 = 45만원

★★★품절가능★★★
⑩ 135(CHANEL)주사[1병]+LDM
▶▶▶ 1회 = 25만원
▶▶▶ 3회 = 60만원

★★★품절가능★★★
⑪ 리쥬란힐러[2cc]+LDM
▶▶▶ 1회 = 30만원
▶▶▶ 3회 = 70만원

【 1분 안에 끝나는,
- 통증이 거의 없는 아이스점빼기 】

⑫ 점/돌출 [1개]
▶▶▶ ≤ 0.5cm = 0.5만원
▶▶▶ > 0.5cm = 2만원

⑬ 일광흑자/검버섯/사마귀/티눈 [1개]
▶▶▶ ≤ 0.5cm = 2만원
▶▶▶ > 0.5cm = 5만원

【 원샷 원킬, 원데이화이트닝 】

⑭ 트리플더블(종류-무관)+후처치[1회]
▶▶▶ ≤ 20개 = 20만원
▶▶▶ ≤ 50개 = 40만원
▶▶▶ ≤ 100개 = 60만원
▶▶▶ 개수-무제한 = 80만원

【 횟수-무제한 제모 】

⑮-1 여 성 : 미간+인중+턱
▶▶▶ 1회 = 4만원
▶▶▶ 6달-무제한 = 12만원

⑮-2 남 성 : 인중+턱+턱라인아래
▶▶▶ 1회 = 10만원
▶▶▶ 6달-무제한 = 40만원